Website slechts in beperkte mate beschikbaar
Schakel cookies in om de website volledig te kunnen gebruiken.

Juridische kennisgeving en gegevensbescherming

Belangrijke juridische opmerkingen

Lees de volgende voorwaarden aandachtig door voordat u verdergaat. Degenen die de kazen marketing.ch website van Switzerland Cheese Marketing SA willen raadplegen. verklaren dat zij de onderstaande voorwaarden aanvaarden. 
 

Auteursrecht en handelsmerkrecht

De inhoud van alle pagina's van de website cheesepages.ch is wettelijk beschermd door het auteursrecht. Alle rechten berusten bij Switzerland Cheese Marketing SA. of derden. De elementen van de website Fromagesuisse.ch zijn alleen toegankelijk voor het publiek om te browsen. De fotokopie van alle of een deel van de documenten in schriftelijke of elektronische vorm is alleen toegestaan ​​met de uitdrukkelijke vermelding van fromagesdesuisse.be. Het is verboden om de website Fromagesuisse.ch te reproduceren, verzenden, wijzigen, verzamelen of gebruiken voor commerciële of verspreidingsdoeleinden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Switzerland Cheese Marketing SA. 

Alle namen en logo's op de Fromagesuisse.ch-website zijn geregistreerde en beschermde handelsmerken. De website Fromagesuisse.ch is zodanig ontworpen dat geen recht of licentie kan worden verleend voor het gebruik van een illustratie, een geregistreerd handelsmerk of een logo. De download of de volledige of gedeeltelijke kopie van de site Fromagesuisse.ch verleent geen enkel recht op de software of de elementen op de site. Switzerland Cheese Marketing SA. behoudt zich alle rechten voor op de gehele inhoud van de website van Fromagesdesuisse.be, met uitzondering van rechten van derden.

Geen waarborg

Hoewel Switzerland Cheese Marketing SA. te goeder trouw streeft naar de betrouwbaarheid van de informatie op de website van frommagesuisse.ch op het moment van publicatie, noch Switzerland Cheese Marketing SA. noch haar contractpartners kunnen de nauwkeurigheid, betrouwbaarheid en volledigheid van de informatie op Fromagesdesuisse.be uitdrukkelijk of impliciet certificeren of attesteren (ook tegenover derden). De meningen of andere informatie op de website van fromagesuisse.ch kunnen op elk moment worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving. Switzerland Cheese Marketing SA. wijst elke aansprakelijkheid af en garandeert geenszins dat de functies die beschikbaar zijn op de website Fromagesuisse.ch nooit worden onderbroken of dat er geen virussen of andere schadelijke elementen in de betreffende browser aanwezig zijn

Beperking van aansprakelijkheid

Switzerland Cheese Marketing SA. wijst elke aansprakelijkheid af (ook in geval van wangedrag) voor directe, indirecte of gevolgschade die kan voortvloeien uit de toegang tot de elementen van de website Fromagesuisse.ch of het gebruik ervan, respectievelijk het onvermogen om toegang te krijgen tot de site of deze te gebruiken of nog voortvloeiend uit de verbinding met andere websites

Verbinding (links) naar andere websites

De website fromagesuisse.ch bevat links naar websites van derden die mogelijk interessant voor u zijn. Door deze links te activeren, kunt u de site van fromagesuisse.ch verlaten of vensters van websites van derden verschijnen in het gebied van fromagesdesuisse.be. Switzerland Cheese Marketing SA. heeft geen controle over de websites van derden gelinkt aan de site Fromagesuisse.ch en kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud en werking van deze websites. Dit is van toepassing ongeacht of u de omgeving van de website fromagesuisse.ch verlaat door een link te activeren of dat de presentatie van een website van derden wordt weergegeven in de omgeving van de website van fromagesdesuisse.be, zelfs als in dit geval de aanbieder van de informatie op deze site van derden niet duidelijk wordt weergegeven. Het risico of het gevaar dat kan voortvloeien uit de verbinding met sites van derden of uit hun raadpleging is uitsluitend de aangelegenheid van de gebruiker. 

Gegevens bescherming

Switzerland Cheese Marketing SA. (Brunnmattstrasse 21, 3001 Bern, Zwitserland), een overheidsinstelling (CHE-140.749.178), vertegenwoordigd door Dr. David Escher (CEO), is de uitbater van de website fromagesdesuisse.be. Hij heeft daarom als taak het verzamelen, verwerken en gebruiken van uw persoonlijke gegevens en moet ervoor zorgen dat de verwerking van deze gegevens in overeenstemming is met de Zwitserse wetgeving. 
We hechten veel belang aan uw vertrouwen, en nemen daarom de gegevensbescherming zeer ernstig en zorgen we ervoor dat dit volledig veilig plaatsvindt. Natuurlijk voldoen we aan de wettelijke vereisten van de Federale Wet Bescherming Persoonsgegevens, de voorschriften met betrekking tot de Federale Wet Bescherming Persoonsgegevens, de Telecommunicatie Wet en, indien van toepassing, andere wettelijke bepalingen inzake gegevensbescherming, en met name de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de Europese Unie (hierna AVG genoemd). Gelieve kennis te nemen van volgende informatie om erachter te komen wat voor soort persoonlijke gegevens we over u verzamelen en voor welke doeleinden we deze gebruiken.

1. Reikwijdte en doel van verzameling, verwerking en gebruik van persoonlijke gegevens

a. bij het bezoeken van de site www.fromagesuisse.ch

Bij een bezoek aan onze website slaan onze servers tijdelijk de toegang in een logbestand op. Bij deze gelegenheid worden de volgende gegevens zonder enige tussenkomst van uwentwege vastgelegd en door ons opgeslagen totdat ze automatisch binnen een termijn van maximaal twaalf maanden worden gewist

 • het IP-adres van de computer vanaf waar de site werd geopend
 • de datum en tijd van toegang
 •  de naam en URL van het geraadpleegd bestand
 •  de website van waaruit toegang is verkregen
 •  het besturingssysteem van uw computer en de gebruikte browser
 •  het land van waaruit de site is geopend en de taalinstellingen van uw browser
 •  de naam van uw ISP (Internet Service Provider) 

Het doel van het verzamelen en verwerken van deze gegevens is om het gebruik van onze website mogelijk te maken (communicatie tot stand te brengen), om de veiligheid en stabiliteit van het systeem op lange termijn te waarborgen, om de optimalisatie van ons internetaanbod mogelijk te maken en om interne statistieken te bewerkstelligen. De gegevensverwerking is hierom gebaseerd op een legitiem belang in de zin van art. 6 al. 1 lit. f AVG. Het IP-adres wordt met name gebruikt om het land van verblijf van de website van de bezoeker in te voeren en om de taal van de website correct in te stellen. Bovendien wordt het IP-adres gebruikt voor statistische doeleinden in geval van aanvallen op de netwerkinfrastructuur van www.fromagesuisse.ch
Bovendien gebruiken we tijdens uw bezoek aan onze website zogenaamde pixels en cookies om gepersonaliseerde advertenties weer te geven en webanalysediensten te gebruiken. Meer informatie hierover vindt u in hfst. 2, in hfst. 6 en in hfst. 7 van deze privacy verklaring.

b. bij aanmelding voor onze nieuwsbrief
U kunt zich abonneren op onze nieuwsbrief op onze website. Om dit te doen, is een registratie noodzakelijk. In dit verband moeten de volgende gegevens worden ingevoerd

 • E-mailadres
 •  titel
 •  Voornaam
 •  Naam

Bovenstaande gegevens zijn nodig voor gegevensverwerking. Bovendien kunt u andere gegevens (bedrijf en telefoon) vrij invoeren. We verwerken deze gegevens alleen om de informatie en aanbiedingen die naar u worden verzonden te personaliseren en deze beter te kunnen afstemmen op uw interesses. 
Door u te registreren, geeft u ons de toestemming om de ingevoerde gegevens te verwerken in het vooruitzicht om regelmatig nieuwsbrieven naar het door u ingevoerde adres te versturen, evenals voor de statistische exploitatie van consumptiegewoonten en de optimalisatie van nieuwsbrieven. Deze machtiging vertegenwoordigt een gevoel van instemming volgens Art. 6 al. 1 lit. a AVG en dus de wettelijke basis voor de behandeling van uw e-mailadres in deze context. We hebben het recht om de technische vooruitgang van onze reclamecampagnes aan derden toe te vertrouwen en uw gegevens voor dit doel te versturen (zie hfst. 3).
Onderaan elke nieuwsbrief vindt u een link waarmee u zich op elk gewenst moment kunt afmelden voor de nieuwsbrief. In geval van uitschrijving kunt u ons desgewenst de reden voor uw uitschrijving geven. Na de annulering worden uw persoonlijke gegevens gewist. Daarna wordt de verwerking enkel in anonieme vorm gedaan om onze nieuwsbrief te optimaliseren. 
We vestigen uitdrukkelijk de aandacht op de gegevensanalyse die is uitgevoerd in verband met het verzenden van de nieuwsbrief (zie hieronder in hfst. 9.).

c. bij bestelling van derden
Onze website biedt verschillende mogelijkheden om te reserveren of informatie of andere diensten aan te vragen. De bijbehorende services worden telkens door derden geleverd. U wordt dan op de hoogte gebracht van hun overdracht aan onze partners. Afhankelijk van de service worden in dit verband verschillende gegevens verzameld. Het kan zich vooral om de volgende gegevens handelen:

 • titel en / of bedrijf
 • voornaam en achternaam
 • adres (straat, huisnummer, postcode, plaats, land)
 •  andere contactgegevens (e-mailadres, telefoonnummer)
 •  indien van toepassing, creditcardgegevens          

We zullen de gegevens identificeren die absoluut noodzakelijk zijn: wanneer deze informatie niet beschikbaar wordt gesteld, kan de levering van diensten worden gehinderd. Het invoeren van andere informatie is optioneel en heeft geen invloed op het gebruik van onze website.

De gegevens die u invoert, worden meestal rechtstreeks door de betreffende leverancier verzameld of, in verband met bepaalde aanbiedingen, door ons aan hen doorgegeven. In dit geval zijn het de gegevensbeschermingsbepalingen van de betreffende aanbieder die gelden voor de verdere verwerking van de gegevens. De wettelijke basis voor de bovengenoemde gegevensverwerking is de uitvoering van een contract in de zin van art. 6 al. 1 lit. b AVG.

2. Gebruik uw gegevens voor reclame doeleinden

a. Gebruikersprofielen maken met een pseudoniem
Om u gepersonaliseerde diensten en informatie (On-Site-Targeting) op onze website ter beschikking te stellen, gebruiken en analyseren we de gegevens die we over u verzamelen wanneer u onze website bezoekt. Bij de verwerking ervan kunnen we ook gebruik maken van wat we cookies noemen (zie Hoofdstuk. 6). Het analyseren van uw gebruikersgedrag kan leiden tot het aanmaken van een gebruikersprofiel. De groepering van gebruiksgegevens gebeurt alleen met pseudoniemen, nooit met persoonlijke gegevens die niet zijn gepseudonimiseerd.
Om de implementatie van een gepersonaliseerde marketing op sociale netwerken mogelijk te maken, integreren we in de website wat de remarketing pixel van Facebook en Twitter wordt genoemd. Zodra u een account hebt op een sociaal netwerk dat is gekoppeld aan onze site en u bent hiermee verbonden tijdens uw bezoek aan onze webpagina, koppelt deze pixel uw bezoek aan onze pagina aan uw account. Meld u af bij uw account voordat u onze site bezoekt, om alle associatie tussen de twee te voorkomen. U kunt de advertentie instellingen in uw gebruikersprofiel voor elk sociaal netwerk wijzigen. Het creëren van gepseudonimiseerde gebruikersprofielen voor reclame en analyse is gebaseerd op een legitiem belang in de zin van het Art. 6 al. 1 hfst. f van de AVG. Dit geldt voor alle gegevensverwerkingsprocessen die worden genoemd in hoofdstuk. 2. Het rechtmatig belang ligt in de interesse om het uitvoeren van direct marketing en het analyseren van het gebruik van onze website.

b. Re-Targeting
We gebruiken Re-Targeting-technologieën voor onze website. Als zodanig wordt uw gebruikersgedrag op onze website geanalyseerd om u ook gepersonaliseerde advertenties aan te bieden op de websites van onze partners. Uw gebruikersgedrag wordt onder een pseudoniem ingevoerd.
De belangrijkste technologieën van Re-Targeting gebruiken cookies (zie hfst. 6 hieronder).
Deze website maakt gebruik van Google AdWords Remarketing en Doubleclick by Google, diensten van Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS ("Google") om advertenties in te voegen op basis van eerder bezochte websites. Google gebruikt de zogenaamde DoubleClick-cookie, waarmee uw browser herkent wordt bij het bezoeken van andere websites. De door de cookie gegenereerde informatie over het bezoeken van deze websites (inclusief uw IP-adres) wordt voor registratie naar een server van Google in de Verenigde Staten verzonden (u vindt meer informatie over de overdracht van persoonlijke gegevens aan Verenigde Staten in hfst. 10).
Google zal deze informatie gebruiken om uw gebruikersgewoonten op de website te analyseren en beter te selecteren welke advertenties moeten worden ingevoegd, om rapporten over de website-activiteit en advertenties voor de site-eigenaar samen te stellen en om diensten te verstrekken in verband met het gebruik dat u maakt van de website en uw surfgedrag. Waar nodig zal Google deze informatie ook bekendmaken aan derden, zoals wettelijk vereist, of als derden de informatie namens Google verwerken. Google zal in geen enkel geval uw IP-adres koppelen aan andere Google-gegevens.
We gebruiken ook Google Tag Manager om de diensten te beheren die zijn gekoppeld aan het instellen van advertenties op basis van het gebruikersgedrag. De Tag Manager-tool zelf is een domein zonder cookies en verzamelt geen persoonlijke gegevens. In plaats daarvan activeert de tool andere tags die in bepaalde omstandigheden gegevens verzamelen (zie hierboven). Wanneer u de deactivering van domeinen of cookieniveaus hebt geïnitieerd, blijft deze geldig voor alle traceerbaarheidsmarkeringen die zijn ingesteld met Google Tag Manager.
U kunt op elk gewenst moment Re-Targeting voorkomen door de betreffende cookies in de menubalk van uw webbrowser te weigeren of uit te schakelen (zie hierover hfst. 6 hieronder). Daarnaast kunt u via de Digital Advertising Alliance-webpagina optout.aboutads.info verzoeken om u af te melden voor de andere genoemde advertentie- en Re-Targeting tools.

c. Twitter Analyses
Voor onze statistische doeleinden gebruiken we Pixel Web User Behavior voor Twitter Inc., 795 Folsom St, Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA ("Twitter"). Met deze pixel kunnen we het gedrag van gebruikers volgen, zodra ze worden doorgestuurd naar onze website nadat ze op een Twitter-advertentie hebben geklikt. Deze methode maakt het mogelijk om de effectiviteit van Twitter-advertenties voor statistische en marktonderzoek doeleinden te evalueren en kan zo bijdragen aan het optimaliseren van toekomstige reclamemaatregelen.

De bij deze gelegenheid verzamelde gegevens staan ​​ons niet toe om de identiteit van de gebruikers af te leiden. De Twitter-gegevens worden echter opgeslagen en verwerkt, zodat een verbinding met het profiel van de betreffende gebruiker mogelijk is en dat Twitter de gegevens voor zijn eigen account kan gebruiken voor reclamedoeleinden. Met deze gegevens kunnen Twitter en zijn partners advertenties op en buiten Twitter activeren. In deze context kan een cookie ook worden geregistreerd en gelezen op de computers van gebruikers.   

3. Overdracht van gegevens aan derden

We verzenden uw persoonlijke gegevens alleen wanneer u hiertoe uitdrukkelijk toestemming hebt verleend, een wettelijke verplichting of het behoud van onze rechten dit vereist, met name om de claims die voortvloeien uit de relatie tussen u en Switzerland Cheese Marketing SA, af te dwingen. 
Bovendien geven wij uw gegevens door aan derden, omdat dit noodzakelijk is in het kader van het gebruik van deze website voor het leveren van de door u gewenste diensten, evenals voor de analyse van uw gedrag als gebruiker. Aangezien deze overdracht noodzakelijk wordt gemaakt door de in de eerste zin genoemde doelstellingen, kan deze ook in het buitenland worden uitgevoerd. Voor zover de website links bevat naar websites van derden, Switzerland Cheese Marketing SA. heeft na activering van deze links geen verdere invloed meer op het verzamelen, verwerken, beveiligen of gebruiken van uw persoonlijke gegevens door deze derden, en wijst alle verantwoordelijkheid in dit verband af.

4. Overdracht van persoonlijke gegevens naar het buitenland

Switzerland Cheese Marketing SA. heeft het recht om uw persoonlijke gegevens over te dragen aan externe bedrijven (geautoriseerde dienstverleners) in het buitenland, zolang dit nodig is voor de gegevensverwerkingstaken die in deze verklaring inzake gegevensbescherming worden beschreven. Deze derde partijen zijn gebonden aan dezelfde gegevensbeschermingsvereisten als wij. Wanneer het gegevensbeschermingsniveau van een land niet overeenkomt met het niveau dat van kracht is in Zwitserland of in Europa, zorgen we door de contractuele manier dat de bescherming van uw persoonlijke gegevens te allen tijde overeenkomt met de bescherming die van toepassing is in Zwitserland of de EU.

5. Gegevensbeveiliging

We gebruiken technisch en organisatorisch gepaste beveiligingsmaatregelen om uw persoonlijke gegevens die door ons worden opgeslagen te beschermen tegen manipulatie, gedeeltelijk of volledig verlies en ongeautoriseerde toegang door derden. Onze beveiligingsmaatregelen worden voortdurend verbeterd naarmate de technologie evolueert. U moet uw betalingsinformatie altijd vertrouwelijk behandelen en uw browservenster sluiten wanneer u klaar bent om met ons te communiceren, vooral wanneer u een computer gemeenschappelijk gebruikt met anderen. We nemen ook de bescherming van bedrijfsgegevens zeer serieus. Onze werknemers en de dienstverleners die wij machtigen, zijn onderworpen aan een vertrouwelijkheidsverplichting en moeten zich ook houden aan de wettelijke voorschriften voor gegevensbescherming.

6. Cookies

Cookies dragen op veel manieren bij om uw bezoek aan onze website gemakkelijker, aangenamer en interessanter te maken. Cookies zijn informatiebestanden die uw webbrowser automatisch opslaat op de harde schijf van uw computer wanneer u onze website bezoekt. Cookies beschadigen de harde schijf van uw computer niet en sturen ons geen persoonlijke gegevens over de gebruiker.
We gebruiken cookies om bijvoorbeeld de aan u aangeboden informatie, aanbiedingen en advertenties te oriënteren op basis van uw persoonlijke interesses. Dit gebruik leidt niet tot het verzamelen van nieuwe persoonlijke gegevens over u als online bezoeker. De meeste internetbrowsers accepteren automatisch cookies. U kunt onze browser echter zodanig configureren dat er geen cookie op uw computer wordt opgeslagen of dat een bericht u op de hoogte brengt van de ontvangst van een nieuwe cookie.
Het de-activeren van cookies kan ertoe leiden dat u niet alle functies op onze website kunt gebruiken.

7. Tracking tools

We gebruiken verschillende trackingtools op onze website. Uw surfgedrag wordt op onze website waargenomen met behulp van deze monitoring tools. Deze observatie is gedaan om onze website te verbeteren en constant te optimaliseren. In dit verband worden gebruiksprofielen met een pseudoniem aangemaakt en kleine tekstbestanden die op uw computer zijn opgeslagen ("cookies") worden gebruikt

8. Plug-ins voor sociale media

De hieronder beschreven plug-ins voor sociale media worden op onze website gebruikt. Plug-ins zijn standaard uitgeschakeld op onze website en verzenden daarom geen enkel gegeven. U kunt de plug-ins activeren door op de knop van het betreffende sociale netwerk te klikken.
Wanneer deze plug-ins worden geactiveerd, brengt uw browser een directe verbinding tot stand met de servers van het betreffende sociale netwerk, zodra u een van de pagina's van onze site opent. De inhoud van de plug-in wordt rechtstreeks door het sociale netwerk naar uw browser verzonden en daarmee op de internetpagina geïntegreerd. Een enkele klik zal de plug-ins opnieuw uitschakelen.
Meer informatie is beschikbaar in de respectieve privacy verklaringen van Facebook, Twitter en Google.   

a. Social plug-ins van Facebook
De sociale plug-ins van Facebook worden op deze website gebruikt om de invoerpagina van onze website aan te passen. We gebruiken hiervoor de knop "I LOVE" of "SHARE". Dit is een aanbod van het Amerikaanse bedrijf Facebook Inc., 1601 California S. Ave, Palo Alto, CA 94304, USA.
Dankzij de integratie van plug-ins ontvangt Facebook informatie dat uw browser de corresponderende pagina van onze website heeft geopend, zelfs als u geen Facebook-account hebt of op dit moment geen verbinding hebt met Facebook. Deze informatie (inclusief uw IP-adres) wordt rechtstreeks door uw browser verzonden naar een Facebook-server in de Verenigde Staten om te worden opgeslagen.
Als u verbonden bent met Facebook, kan Facebook uw bezoek aan onze website rechtstreeks koppelen aan uw Facebook-account. Wanneer u interactie hebt met plug-ins, bijvoorbeeld door de knop "LOVE" of "SHARE" te gebruiken, wordt de correponderende informatie rechtstreeks naar een Facebook-server verzonden voor opname. De informatie wordt ook gepubliceerd op Facebook en zichtbaar voor uw Facebook vrienden.
Facebook kan deze informatie gebruiken voor reclamedoeleinden, marktonderzoek en het maken van aangepaste Facebook-pagina's. Voor dit doel worden gebruiksprofielen, interesses en relaties gemaakt vanuit Facebook, bijvoorbeeld om het gebruik dat u van onze site maakt in relatie tot Facebook-advertenties te evalueren, om andere gebruikers van Facebook te informeren van uw activiteiten op onze site en om andere diensten aan te bieden met betrekking tot het gebruik van Facebook.
Als u niet wilt dat Facebook de gegevens die via onze website zijn verzameld toekent aan uw Facebook-account , moet u uitloggen bij Facebook voordat u onze website bezoekt.
Voor meer informatie over het doel en de reikwijdte van deze gegevensverzameling, de daaropvolgende verwerking en het gebruik van deze gegevens door Facebook, evenals uw rechten en instellingsopties met betrekking tot privacy beheer, zie de verklaring inzake Facebook's gegevensbescherming.

b. Social Twitter-plug-ins
Onze website bevat plug-ins van het netwerk Twitter Inc. sms-berichten, 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, VS. Twitter-plug-ins (Tweet-knop) zijn herkenbaar aan het Twitter-logo op onze pagina. U vindt een overzicht van de knop Tweet hier. In zoverre dat u Social Plugins heeft ingeschakeld, wordt er een directe verbinding tot stand gebracht tussen uw browser en de Twitter-server. Op deze manier ontvangt Twitter de informatie dat u onze site hebt bezocht met uw IP-adres. Als u op Twitter's “Tweet-knop” klikt terwijl u verbonden bent met uw Twitter-account, kunt u de inhoud van onze pagina's koppelen aan uw Twitter-profiel. Op deze manier kan Twitter het bezoek op onze pagina's koppelen aan uw gebruikersaccount. Wij vestigen uw aandacht op het feit dat ons bedrijf, als aanbieder van de betreffende pagina's, geen enkele informatie ontvangt over de inhoud van de verzonden gegevens en over het gebruik ervan door Twitter. Meer informatie hierover vindt u in de privacy verklaring van Twitter.
Als u niet wilt dat Twitter onze pagina's aan uw account koppelt, meldt u zich af bij uw Twitter-account.

c. Social plug-ins voor Google Plus

Onze website maakt gebruik van de "knop +1” van het sociale netwerk Google Plus, dat wordt beheerd door Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. De knop is herkenbaar aan het "+1" teken dat wordt weergegeven op een witte of gekleurde achtergrond. Als u met een dergelijke knop een pagina op onze website bezoekt, maakt uw browser een directe verbinding met de servers van Google zodra u de sociale plug-ins hebt ingeschakeld. De inhoud van de "knop + 1" wordt rechtstreeks door Google naar uw browser verzonden en door deze op de internetpagina geïntegreerd. We hebben geen controle over hoeveel gegevens Google met deze knop kan verzamelen. Volgens Google worden geen persoonlijke gegevens verzameld zonder een klik op deze knop. Alleen gegevens, inclusief het IP-adres, van aangesloten leden worden verzameld en verwerkt.
Voor meer informatie over het doel en de reikwijdte van deze gegevensverzameling, de verdere verwerking en het gebruik door Google van deze gegevens, evenals uw rechten en gerelateerde instellingsopties voor privacy beheer, raadpleeg de privacyverklaring van Google.
Als u lid bent van Google Plus, maar niet wilt dat Google gegevens over u verzamelt via onze webpagina en deze koppelt aan uw bestaande lid gegevens, moet u zich afmelden bij Google Plus voordat u onze website bezoekt. 

9. Evaluatie van het gebruik van de nieuwsbrief

Om onze nieuwsbrief te verzenden, gebruiken we de e-mail marketingdiensten van MailChimp, een platform voor het verzenden van nieuwsbrieven van de Amerikaanse provider Rocket Science Group, LLC, 675 Ponce De Leon NE # 5000, Atlanta, GA 30308 , Verenigde Staten. De e-mailadressen van de ontvangers van onze nieuwsbrief, evenals hun andere gegevens die in de aanwijzingen zijn beschreven, worden geregistreerd op de servers van MailChimp in de Verenigde Staten. MailChimp gebruikt deze informatie om namens ons de nieuwsbrief te verzenden en te evalueren. Bovendien kan de verzendservice volgens zijn eigen aanwijzingen deze gegevens onder een pseudonieme vorm gebruiken, dat wil zeggen zonder geassocieerd te zijn met een gebruiker, om zijn eigen gegevens te optimaliseren of diensten te verbeteren, bijvoorbeeld voor de technische optimalisatie van de verzending of de lay-out van de nieuwsbrief, of voor statistische doeleinden om te bepalen in welke landen de ontvangers zijn. De verzendservice gebruikt de gegevens van de ontvangers van onze nieuwsbrief echter niet om ze rechtstreeks aan te schrijven en geeft ze niet door aan derden. We vertrouwen op MailChimp, zijn computerbeveiliging en de beveiliging van zijn gegevens. MailChimp is ook gecertificeerd onder de Privacy Shield-overeenkomst, waardoor wordt gezorgd voor naleving van de Europees gegevensbeschermingsniveau . We hebben ook een gegevensverwerkingsovereenkomst (gegevensverwerkingsovereenkomst) gesloten met MailChimp. Via dit contract verbindt MailChimp zich ertoe de gegevens van onze gebruikers te beschermen, deze namens ons te behandelen in overeenstemming met de bepalingen inzake gegevensbescherming en, bovenal, deze niet aan derden door te geven. U vindt de gegevens beschermingsbepalingen van MailChimp hier.

10. Informatie over gegevensoverdrachten naar de Verenigde Staten

Voor de volledigheid informeren wij gebruikers die hun woonplaats of hoofdkantoor in Zwitserland hebben, dat de Amerikaanse autoriteiten toezicht maatregelen hebben genomen in de Verenigde Staten die het mogelijk maken alle persoonlijke gegevens te registreren van alle personen wier de gegevens zijn overgedragen van Zwitserland naar de Verenigde Staten. Dit gebeurt zonder discriminatie, beperking of uitzondering met betrekking tot het nagestreefde doel, en zonder enig objectief criterium dat het mogelijk zou maken om de toegang van Amerikaanse autoriteiten tot de verzamelde gegevens te beperken, evenals hun daaropvolgende gebruik voor specifieke en strikt beperkte doeleinden, die waarschijnlijk alle interventies in verband met de raadpleging en het gebruik van deze gegevens rechtvaardigen . Bovendien informeren wij u dat personen die in Zwitserland wonen, geen enkel bezwaar kunnen maken in de Verenigde Staten om toegang te krijgen tot de betreffende gegevens en om rectificatie of verwijdering te verkrijgen, en dat er geen effectieve rechterlijke bescherming bestaat tegen het algemene recht van toegang van Amerikaanse autoriteiten. We informeren de betrokken personen op een nauwkeurige manier inzake deze juridische en feitelijke situatie, zodat ze een weloverwogen beslissing kunnen nemen over de toestemming voor het gebruik van hun gegevens.
We informeren gebruikers resident in een EU-lidstaat dat de Verenigde Staten volgens de Europese Unie onvoldoende gegevensbescherming hebben, met name tot de onderwerpen die in deze sectie worden behandeld. Voor zover we in deze verklaring inzake gegevensbescherming hebben aangegeven dat de ontvangers van de gegevens (bijv. Google, Facebook en Twitter) in de Verenigde Staten zijn gevestigd, kunnen we niet garanderen, noch door contractuele bepalingen in te voeren bij deze bedrijven noch door hun certificering onder de EU-VS-Privacy Shield-overeenkomst te garanderen, dat uw gegevens een passend beschermingsniveau van onze partners zullen genieten.

11. Recht op toegang, rectificatie, verwijdering, beperking van de behandeling; recht op gegevensoverdracht

U hebt het recht om, op verzoek en kosteloos, informatie te verkrijgen over de persoonlijke gegevens die over u zijn opgeslagen. Bovendien hebt u het recht om onnauwkeurige gegevens te corrigeren en om uw persoonlijke gegevens te laten verwijderen, op voorwaarde dat er geen wettelijke verplichting bestaat om gegevens te archiveren of wettelijke toestemming te verlenen voor de verwerking van dergelijke gegevens. U hebt ook het recht, in overeenstemming met art. 18 en 21 AVG, om een ​​beperking van de gegevensverwerking aan te vragen of zich te verzetten tegen deze behandeling.
U hebt ook het recht om ons te vragen om de gegevens die u ons hebt gestuurd (recht op de overdracht van gegevens). Op verzoek kunnen we ook de gegevens aan een door u gekozen derde partij overmaken. U hebt het recht om de gegevens in een standaard bestandsformaat te ontvangen. U kunt contact met ons opnemen voor de bovengenoemde doeleinden op het e-mailadres info@fromagesdesuisse.be. Als we het nodig achten, kunnen we de presentatie van een identiteitsdocument vereisen om uw verzoeken te verwerken. U kunt ons ook mede delen wat er na uw overlijden met uw gegevens moet gebeuren door ons de bijbehorende instructies te geven. 12. Gegevensbewaring. We bewaren de gegevens alleen voor zover nodig om: a) de eerder genoemde tracking-, advertentie- en analyseservices te gebruiken die zijn ingesteld in het kader van onze legitieme belangen; b) om de eerder genoemde diensten uit te voeren die u wenst of waarvoor u toestemming hebt verleend (bijvoorbeeld voor de nieuwsbrief in overeenstemming met hfst. 9); c) om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen. We bewaren de contractgegevens voor een langere periode zolang dit noodzakelijk is onder wettelijke archiveringsvereisten. Onze archiveringsverplichtingen, waaronder de verplichting om de gegevens te bewaren, vloeien voort uit de boekhoud- en belastingwetgeving. In overeenstemming met deze regels moeten commerciële communicatie, gesloten contracten en boekhoudingsdocumenten maximaal 10 jaar of maximaal 5 jaar worden bewaard voor gebruikers die in Frankrijk zijn gevestigd. Deze gegevens worden geblokkeerd voor zover we deze niet langer nodig hebben om u de relevante diensten aan te bieden. Dit betekent dat ze alleen kunnen worden gebruikt voor boekhoudkundige en fiscale doeleinden. • 13. Recht van klacht bij een toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming. Als u woonachtig bent in een EU-staat, hebt u te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit over algemene gegevensbescherming. De laatste wijziging van deze pagina vond plaats op 25 maart 2019. Als u vragen of opmerkingen heeft over onze juridische informatie of gegevensbescherming, neem dan contact met ons op via info@fromagesuisse.ch. Bern, 25 maart 2019. gegevens aan een derde naar keuze. U hebt het recht om de gegevens in een standaard bestandsformaat te ontvangen. U kunt contact met ons opnemen voor de bovengenoemde doeleinden op het e-mailadres info@fromagesdesuisse.be. Als we het nodig achten, kunnen we de presentatie van een identiteitsdocument vereisen om uw verzoeken te verwerken. U kunt ons ook mede delen wat er na uw overlijden met uw gegevens moet gebeuren door ons de bijbehorende instructies te geven. 12. Gegevensbewaring. We bewaren de gegevens alleen voor zover nodig om: a) de eerder genoemde tracking-, advertentie- en analyseservices te gebruiken die zijn ingesteld in het kader van onze legitieme belangen; b) om de eerder genoemde diensten uit te voeren die u wenst of waarvoor u toestemming hebt verleend (bijvoorbeeld voor de nieuwsbrief in overeenstemming met hfst. 9); c) om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen. We bewaren de contractgegevens voor een langere periode zolang dit noodzakelijk is onder wettelijke archiveringsvereisten. Onze archiveringsverplichtingen, waaronder de verplichting om de gegevens te bewaren, vloeien voort uit de boekhoud- en belastingwetgeving. In overeenstemming met deze regels moeten commerciële communicatie, gesloten contracten en boekhoudingsdocumenten maximaal 10 jaar of maximaal 5 jaar worden bewaard voor gebruikers die in Frankrijk zijn gevestigd. Deze gegevens worden geblokkeerd voor zover we deze niet langer nodig hebben om u de relevante diensten aan te bieden. Dit betekent dat ze alleen kunnen worden gebruikt voor boekhoudkundige en fiscale doeleinden. • 13. Recht van klacht bij een toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming. Als u woonachtig bent in een EU-staat, hebt u te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit over algemene gegevensbescherming. De laatste wijziging van deze pagina vond plaats op 25 maart 2019. Als u vragen of opmerkingen heeft over onze juridische informatie of gegevensbescherming, neem dan contact met ons op via info@fromagesuisse.ch.

Cookies op deze website: onze website maakt gebruik van cookies zodat wij en onze partners je kunnen herkennen en begrijpen hoe je onze website gebruikt. Door gebruik te maken van onze website stem je ermee in dat wij cookies gebruiken. Meer informatie.