Zuivelkoeien behoren tot het Zwitsers landschap. En dat niet alleen: ze dragen dankzij de begrazing veel bij tot het onderhoud van de weilanden. Maar hun aanwezigheid op de alm draagt ook bij aan de ontwikkeling van de flora. De uitwerpselen van de koeien verrijken de bodem, bevorderen het microbiële bodemleven en de ontwikkeling van bijzondere soorten gewassen. Op deze weilanden groeien grassoorten, peulvruchten en kruiden. Zonder de aanwezigheid van de koeien zou dit landschap geleidelijk dichtgroeien en veranderen in bossen.

Ook de tussenkomst van de mens draagt bij tot het behoud van het landschap door middel van het onderhoud van heggen, hellingen, rotsen en muurtjes. Dat zijn de schuilplaatsen en voedselbronnen voor insecten, vogels en kleine dieren.

Dit alles maakt dat de melkkoeien door de eeuwen heen goed gedijen in de almen, en dat tot ieders welzijn.

01_Kuehe.jpeg
Kuehe_im_Stall.jpg

Een productie met respect voor het dierenwelzijn en het milieu

Zwitserland is een almland. Het verse gras, het hooi en het andere door de boer gewonnen ruwvoer om het vee te voederen tijdens de winter, zijn perfect geschikt voor het spijsverteringsstelsel van het vee. Deze voeding verhoogt de voedingswaarde van de melk door het hoge gehalte aan meervoudig onverzadigde vetzuren. Diverse onderzoeken tonen aan dat de spijsvertering en afbraak van voedsel in de pens van de koe de uitstoot aan broeikasgassen vermindert.

Koeien waarvan de melk bestemd is voor de productie van rauwmelkse kazen mogen niet gevoederd worden met ingekuilde of gefermenteerde voedergewassen. Gras is het natuurlijke voer voor de koeien. In het weiland kunnen ze vrij bewegen en hun natuurlijk kuddegedrag ontwikkelen. Dit alles komt de levensduur en de vruchtbaarheid van de koe ten goede. Het grootste deel van het voer voor de melkkoeien wordt op of direct rond de boerderij geproduceerd. Hierdoor blijft het vervoer en daarmee ook de uitstoot van CO2 beperkt. Deze ongerepte omgeving is essentieel voor de goede gezondheid van de koeien.

Maatschappelijk verantwoorde productie

Verantwoorde productie is nauw verbonden met een efficiënt gebruik van basiselementen zoals water, energie en aarde.

Terugwinning van afvalstoffen is ook een van onze zorgen. Zo is wei, als bijproduct van de kaasbereiding, tamelijk milieubelastend. Hoewel wei al sinds lange tijd wordt gebruikt als varkensvoedsel, is dat niet genoeg om alle wei te verwerken. Daarom zijn er steeds meer andere toepassingen, zoals het omzetten in biogas en het beheren van gemengde kuddes van melk- en mestkoeien die wei als supplement bij hun grasvoeder krijgen.

Het efficiënt gebruik van energie houdt onze kaasmakers druk bezig. Talrijke kaasmakers hebben zich vrijwillig onderworpen aan energie-audits om de mogelijkheden voor verbetering vast te stellen. Dat varieert van het vervangen van klassieke verlichting door LED’s tot het kritisch bekijken van productieprocessen. Het is bijvoorbeeld mogelijk de warmwaterapparatuur te vervangen door warmteterugwinningsapparatuur, waardoor de restwarmte van het water kan worden gebruikt voor kantoren en/of woningen. Dankzij deze audits brengen kleine veranderingen grote besparingen teweeg. Ingrijpende en kostbare maatregelen worden gepland op middellange termijn.

De productie van één liter melk vergt ongeveer 10 liter water. Dit omvat het water verbruikt door de koe (ze drinkt ongeveer 50 liter per dag en meer bij warm en droog weer), het schoonmaken van de stal en de apparatuur, en indien nodig, de irrigatie van de voedergewassen. Het productieproces van de kaas vergt per liter melk tussen 3 en 4 liter water voor de essentiële reiniging van de productieruimte om de kwaliteit en hygiëne te handhaven. Het lozen van het afvalwater vormt de grootste uitdaging voor de kaasmakers. Dit zeer organisch geladen afvalwater kan niet zomaar worden geloosd, maar moet vooraf verschillende behandelingen ondergaan.

Verantwoord produceren betekent ook rekening houden met de gezondheid van de consument. Om die reden verbinden Zwitserse kaasmakers zich ertoe geen additieven, conserveermiddelen, kleurstoffen en smaakversterkers te gebruiken.

03_Theke.jpeg

Economisch levensvatbare produktie

Kwaliteit heeft een kostprijs! En ja, onze melkkoeien hebben het recht op de allerbeste zorg voor hun welzijn. Het produceren van kwaliteitsmelk, de zorg voor het vee en het aanleggen van voldoende kwaliteitsvoedergewassen voor de winter vereist de dagelijkse inzet van de boer, zijn medewerkers en zijn familie. Die toewijding moet zich vertalen in een correcte melkprijs, maar ook in eventuele premies als beloning voor de investeringen.

Door te kiezen voor Zwitserse kaas die soms een iets hogere prijs heeft, toont de consument zich solidair met de kleinschalige familiebedrijven die kaas produceren met respect voor het milieu en recht hebben op een billijke vergoeding. En de consument is verzekerd van een gezonde, natuurlijke kaas met een hoge voedingswaarde.