Als deze gebieden niet bewerkt zouden worden, zou dat aanzienlijke gevolgen hebben. Wonen in het berggebied zou niet meer mogelijk zijn. En een aantrekkelijk vakantie- en recreatiegebied zou op die manier verloren gaan. Dat maakt dat de Zwitserse zuivelwinning een bijzonder duurzame landbouwsector is. Voor de nationale economie gaat het belang ervan veel verder dan de bijdrage aan de levensmiddelensector. De zuivelwinning levert ook inkomens en werkgelegenheid voor andere sectoren op.    

01_Kuehe.jpeg

Bijna de helft van de totale Zwitserse melkwinning wordt tot kaas verwerkt. In 2017 werd ongeveer 189. 000 ton kaas geproduceerd. Zwitserse kazen staan bekend als een kwalitatief hoogwaardig, natuurlijk en smaakvol product, dat dankzij de strenge voorschriften, controles en milieueisen die aan de productie ervan opgelegd worden. Geen wonder dat de Zwitsers dagelijks kaas consumeren, gemiddeld zo’n 21  kg per persoon per jaar. Ook in het buitenland wordt Zwitserse kaas zeer gewaardeerd: ongeveer 40% wordt geëxporteerd over de hele wereld.

Ambachtelijke productie

De Zwitserse kaasproductie is traditioneel gebleven. Bijna tweederde van de Zwitserse kazen wordt gemaakt in ambachtelijke kaasmakerijen door kaasmakers die een degelijke opleiding hebben genoten. Onmiddellijk na het ochtend- en avondmelken vervoeren de melkveehouders van de nabijgelegen boerderijen de melk naar de kaasmakers. De melk wordt nog dezelfde dag verwerkt. De nabijheid van de melkveehouder en de knowhow van de kaasmaker zijn cruciaal voor de hoogwaardige kwaliteit van de kaas.

02_Milch.jpeg